ĐẶNG ĐỨC ĐÔNG

HLV/ SENIOR COACH

Tính cách: Cầu Toàn, Tỉ Mỉ, Thích Thử Thách

Kinh nghiệm làm việc: 3 năm Coaching

Phương châm Coaching: Khách hàng không trung thành với chúng ta, khách hàng trung thành với trải nghiệm mà chúng ta mang lại.

Phong cách Coaching: Quyết liệt, hướng khách hàng đến với trải nghiệm về “Fitness thực sự”. Dám đổ mồ hôi, dám khác biệt. Kiểm soát tập luyện, lối sống một cách dễ dàng để hướng tới “ĐẸP BỀN VỮNG”

DMCA.com Protection Status