TRANSFORM

Ẩn sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện về những người anh hùng đã dám trả giá để thay đổi bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn của chính mình.

TRANSFORMATION STORY

KHÁCH HÀNG TÙNG

Kinh doanh tự do

TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU

Thất bại nhiều lần, nghĩ rằng do cơ địa, tạng người không thể thay đổi, đến SUF với suy nghĩ cùng lắm giảm thêm 1-2kg.

 

QÚA TRÌNH TẬP LUYỆN

Và đây là kết quả sau 12 tháng tập tại SUF. Từ một người khả năng vận động kém, anh đã có những thành tích ấn tượng trong tập luyện: deadlift gần 2,7 lần trọng lượng cơ thể và lọt top 5 Powerlifting Meet 2017.

DMCA.com Protection Status