Huấn luyện viên – Swequity Ultimate Fitness
 • Home
 • Huấn luyện viên

Huấn luyện viên

IMG_1545    IMG_1544    Presentation-5-copy.001      IMG_1539    Presentation-5-copy.009      IMG_1536    Presentation-5-copy.007      IMG_1533    Presentation-5-copy.011      Presentation-5-copy.010      Presentation-5-copy.006

Đây là những ví dụ về thành quả mà khách hàng của chúng tôi đã đạt được với rất nhiều nỗ lực và quyết tâm (những hình ảnh này được chụp trực tiếp, cùng góc chụp và không qua xử lý photoshop)

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HLV Trưởng/Leader Coach

H. Nông Tuấn Thành

H. Nông Tuấn Thành

HLV Cao Cấp/Senior Coach

Nguyễn Đàm Khoa

Nguyễn Đàm Khoa

HLV Cao Cấp/Senior Coach

Trần Cao

Trần Cao

HLV Cao Cấp/Senior Coach

Đại

Nguyễn Phú Đại

HLV Cao Cấp/Senior Coach

Phạm Tiến Đạt

Phạm Tiến Đạt

Huấn luyện viên/Coach

Hoàng Minh Hiếu

Hoàng Minh Hiếu

Huấn luyện viên/Coach

Trần Quốc Hoàng

Trần Quốc Hoàng

Huấn luyện viên/Coach

Hồ Khánh Thiện

Hồ Khánh Thiện

Huấn luyện viên/Coach