Video Archives – Swequity Ultimate Fitness

Video

02D_0528
Video
Tập luyện
Số lượng
3 videos
Mục tiêu
Cơ ngực

Swequity

Các video hướng dẫn tập ngực

Xem video …
21605606106_e207cdcb3f_o
Video
Tập luyện
Số lượng
2 videos
Mục tiêu
Cơ tay

Swequity

Các video hướng dẫn tập tay

Xem video …
21619903415_5aea25775d_o
Video
Tập luyện
Số lượng
3 videos
Mục tiêu
Cơ lưng

Swequity

Các video hướng dẫn tập lưng

Xem video …
21412619198_d3703cb683_o
Video
Tập luyện
Số lượng
4 videos
Mục tiêu
Cơ chân

Swequity

Các video hướng dẫn tập chân/mông

Xem video …
21443522090_16ccc99df9_o
Video
Tập luyện
Số lượng
2 videos
Mục tiêu
Cơ vai

Swequity

Các video hướng dẫn tập vai

Xem video …
21620549642_70d8088838_o
Video
Tập luyện
Số lượng
2 videos
Mục tiêu
Cơ bụng

Swequity

Các video hướng dẫn tập bụng

Xem video …
21413335868_77cd701449_o
Video
Lời khuyên
Số lượng
5 videos
Mục tiêu
Giảm béo

Swequity

Các video hướng dẫn giảm béo

Xem video …
21433099509_0a304abeed_o
Video

Kỹ thuật

Số lượng

1 video

Mục tiêu

Đa dạng

Swequity

Các video hướng dẫn kỹ thuật tập

Xem video …

02D_0730
Video
Hỏi đáp
Số lượng
18 videos
Mục tiêu
Đa dạng

Swequity

Các video hỏi đáp

Xem video …
21431877528_b5de871d86_o
Video
Ch. trình
Số lượng
2 videos
Mục tiêu
Tăng cơ

Swequity

Chương trình German Volume Training

Xem video …